Privacy Statement

Klantenversie – Laatst gewijzigd op 8 oktober 2020

Artikel 1 | Begripsomschrijving

In deze Privacy statement wordt verstaan onder:
1.1. Ondernemer/Ons/We/Wij: Ixat Diensten., Handelend onder de naam ”taxikorting.nl”, geregistreerd op Europalaan 147, 2408 BK in Alphen aan den Rijn, en onder nummer 69825947 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
1.2 Klantenversie: deze gepubliceerde versie van de Privacy statement heeft betrekking op:
a. Opdrachtgever: De Natuurlijke of Rechtspersoon die een Vervoersovereenkomst aangaat met de externe Vervoerder door middel van het plaatsen van een Taxirit.
b. Reiziger: De natuurlijke persoon/personen die door Vervoerder vervoer wordt/worden.

Je stelt vertrouwen in ons, hiervan zijn wij ons bewust. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Middels deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op onze diensten op de website www.taxikorting.nl (hierna te noemen: TK). Je dient je ervan bewust te zijn dat TK niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

TK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2 | Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, bestaat de mogelijk dat we die berichten opslaan. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie van belang kunnen zijn. Hierdoor creëren wij de mogelijkheid je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden ook opgeslagen op eigen servers (beveiligd) van TK of die van een derde partij. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet combineren met deze gegevens.

Artikel 3 | Gebruik van onze diensten

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst correct uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen servers (beveiligd) van TK of die van een bekende, derde partij. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet combineren met deze gegevens.

Artikel 4 | Doeleinden

We gebruiken of verzamelen geen informatie voor andere doeleinden anders dan die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen.

Artikel 5 | Derden

TK deelt de informatie niet met derden. In specifieke gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers dragen de plicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Artikel 6 | Nieuwsbrief

6.1 gegevens: Wij mogen u nieuwsbrieven sturen als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegevens. U kunt zich op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrieven door een formulier in te vullen. Bij aanmelding geeft u door uw e-mail adres in te vullen en betreffende checkbox aan te vinken uitdrukkelijke toestemming. Je gegevens, zoals je naam en e-mailadres, worden opgeslagen in ons bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om je gericht informatie en aanbiedingen van TK toe te sturen. Voor dit doel zullen je gegevens gebruikt worden. Je gegevens kunnen ook doorgezet worden aan derden partij voor marketing doeleinden. De verwerking van de gegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. TK draagt er zorg voor dat je gegevens veilig opgeslagen worden en blijven. TK draagt geen verantwoordelijkheid voor het opslaan en gebruik bij gebruik van derden.
6.2 aan- en afmelden: Onderaan iedere e-mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden voor de communicatie vanuit TK. Ook kun je dit doen door de mailen naar info@taxikorting.nl.

Artikel 7 | Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de mogelijkheden en het gebruik op deze site. Evt. aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 8 | Feedback en vragen

Regelmatig controleren wij of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via:

Taxikorting.nl
Gerrit Manourystraat 2
1062 LA Amsterdam
Nederland
085 – 0600 240
info@taxikorting.nl

© Copyright 2022 taxikorting.nl